Poistenie Technickej asistencie Allrisk TRUCK


JEDINEČNÁ ASISTENCIA ALLRISK SLOVAKIA EXCLUSIVE TRUCK PRE VOZIDLÁ NAD 3,5 T

Naša spoločnosť pre vás pripravila nový produkt poistenia Technickej asistencie Allrisk Slovakia k vozidlám nad 3,5 tony(autobusy, nákladné automobily, ťahače, návesy, prívesy).

Asistenciu je možné u nás získať samostatne, bez ohľadu na poistovňu alebo spoločnosť, u ktorej máte dojednané autopoistenie.

Asistenciu zabezpečuje overená spoločnosť AXA ASSISTANCE, ktorá ma pobočky po celom svete a za rok vybaví viac ako 9 miliónov asistenčných prípadov.

V rámci poistenia Technickej asistencie Allrisk Slovakia získate:

 • odťah do najbližšieho servisu určeného poisteným,
 • v prípade nehody vyprostenie úplne bez limitu,
 • alebo opravu vozidla na mieste,
 • uskladnenie na stráženom mieste a náhradné ubytovanie,
 • alebo uhradenie nákladov pre návrat do miesta bydliska či cieľa pôvodnej cesty,
 • likvidáciu vraku po nehode,
 • odovzdanie odkazu zvolenej osobe v prípade poistnej udalosti v zahraničí.

Súčasťou asistencie je tiež Poistenie právnej ochrany Allrisk Slovakia, ktoré zahŕňa:*

 • právne a administratívne informácie a rady,
 • telefonické tlmočenie v zahraničí v prípade cestnej kontroly, pri jednaní s políciou v prípade vzniku poistnej udalosti, v prípade colného konania na hraničnom prechode a v iných situáciách,
 • organizáciu a úhradu právneho zastúpenia v prípade nehody poisteného automobilu a ďalšiu pomoc,
 • všetko do výšky limitu 1 000 € v SR a 2 500 € v zahraničí.

* Produkt Poistenie právnej ochrany Allrisk Slovakia je platný po splnení podmienok uvedených v poistných podmienkach PP-TAV-AL-ET-SK (vylepená a nafotená nálepka Allrisk Slovakia na poistenom vozidle a aktivovaný tarif „Allrisk Slovakia nálepka“).

Všetko čo potrebujete na jednom mieste

Naša asistenčná služba Allrisk ASSISTANCE SK na telefónnom čísle +421 904 01 01 01 je 24 hodín denne pripravená poskytnúť informácie a zorganizovať potrebnú pomoc v problémových situáciách súvisiacich s prevádzkou vozidla pri dopravnej nehode, poruche, živelnej udalosti, vandalizme alebo v prípade odcudzenia.

Allrisk ASSISTANCE SK kontaktujte vždy ako prvú, jedine tak zaručíme, že vám budú poskytnuté najkvalitnejšie služby a servis.

Čo konkrétne pre vás Allrisk ASSISTANCE SK na telefónnom čísle +421 904 01 01 01 zabezpečí:

 • zaistenie technickej asistencie (oprava vozidla na mieste alebo jeho odťah a ďalšie služby podľa rozsahu),
 • právne informácie a praktické rady ako postupovať,
 • zaistenie právneho zastúpenia,
 • komunikáciu s poisťovňou,
 • sledovanie stavu poistnej udalosti.

Čo presne je potrebné urobiť pre získanie Právnej asistencie ku Technickej asistencii Allrisk Slovakia EXCLUSIVE TRUCK

1. Nalepte nálepku/ky Allrisk Slovakia podľa typu vozidla, návody nájdete nižšie. Vylepenú nálepku odfoťte, na fotke musí byť vidieť aj EČV vášho vozidla. V prípade, ak budete potrebovať novú nálepku, môžete si ju vyzdvihnúť v našich kanceláriách, u svojho poradcu alebo nám napíšte na adresu nalepka@allriskslovakia.sk a my vám ju zadarmo zašleme.

2. Túto fotografiu zašlite na adresu nalepka@allriskslovakia.sk. Do predmetu e-mailu napíšte len vašu konkrétnu EČV, len písmená a čísla, bez medzier alebo pomlčky ( napr. BB001AA )

3. Do 14-tich dní vám zadarmo zaktivujeme Právnu asistenciu a potvrdenie o aktivácií vám zašleme formou SMS. ( V prípade, že ste v poslednej dobe menili svoje mobilné číslo a neinformovali ste nás o tejto zmene, alebo viete, že nemáme vaše aktuálne číslo, napíšte nám ho do tohto mailu.

4. Nálepka musí byť na vašom vozidle nalepená trvale. V prípade, že nebude nálepka na vašom vozidle pri využití Právnej asistencie nalepená, nebude oprávnenej osobe poistné plnenie poskytnuté, alebo v prípade, že by poistné plnenie poskytnuté bolo, má poistiteľ nárok na úhradu takto vynaložených nákladov za poskytnuté poistné plnenia – viď ustanovenia Článku 8 PP-TAV-AL-ET-SK.

Návod na lepenie – typ vozidiel TRUCK
Návod na lepenie – typ vozidiel VAN
Návod na lepenie – typ vozidiel BUS

Pozrite sa na ďalšie produkty

Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (skrátene povinné zmluvné poistenie, či PZP) kryje riziko škôd, …
Havarijné poistenie

Havarijné poistenie

Jedná sa o poistenie motorového vozidla pre prípad poškodenia, zničenia alebo odcudzenia krádežou alebo lúpežou.
Akcia za vylepenú nálepku

Akcia za vylepenú nálepku

ZA VYLEPENÚ NÁLEPKU ZÁSADNÉ ZVÝŠENIE ASISTENČNÝCH LIMITOV A EŠTE NIEČO NAVIAC Vážení klienti, pripravili sme pre vás špeciálnu akciu, v ktorej vyhrá každý.