Podnikateľské úvery


Najlepší podnikateľský úver je možné získať iba porovnaním aktuálnej ponuky všetkých bankových ústavov a zohľadnením individuálnych možností a prianí klienta.
Allrisk Slovakia, s.r.o. je pripravená Vám načúvať, kvalifikovane poradiť a prevziať vybavenie vami požadovaných finančných produktov za Vás.
A to všetko je zadarmo.
Preto je Allrisk Slovakia, s.r.o. tým najlepším a najjednoduchším riešením Vášho financovania.
Zavolajte nám alebo napíšte, radi sa Vám budeme venovať.

Základné pojmy:

Podnikateľský úver

Podnikateľský úver je úver poskytovaný fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám na financovanie ich podnikateľských potrieb. Banky ponúkajú pomerne širokú paletu podnikateľských úverov. Tieto úvery sa líšia dobou splatnosti, spôsobom zaistenia, subjektom (príjemcom) úveru či účelom, na ktorý je daný úver poskytovaný. Úrokové sadzby sú stanovované najčastejšie individuálne v závislosti na bonite klienta, spôsobe zaistenia, výške úveru a podobne. Najnižšie úrokové sadzby sú pri podnikateľských hypotékach, naopak najvyššie pri kontokorentných úveroch.

Členenie podnikateľských úverov

1. Podľa subjektu (príjemcu) úveru:

  • Úvery pre FO – drobný podnikatelia a živnostníci
  • Úvery pre malé a stredné firmy (podľa výšky ročného obratu)
  • Úvery pre stredné a väčšie firmy

2. Podľa účelu, na ktorý je úver určený:

  • Prevádzkové úvery
  • Investičné úvery
  • Neúčelové úvery

3. Podľa doby splatnosti úveru:

  • Krátkodobé (do 1 roku)
  • Strednodobé (od 1 do 5 rokov)
  • Dlhodobé (nad 5 rokov)

Prevádzkový úver

Je určený na financovanie prevádzkových potrieb podnikateľa, ako je nákup tovaru, materiálu, menšieho investičného majetku, k financovaniu pohľadávok a podobne. Spravidla je poskytovaný ako krátkodobý a strednodobý, len výnimočne dlhodobý. K zaisteniu nie je obvykle nutná nehnuteľnosť a nie je nutné udávať účel úveru. Najčastejším spôsobom zaistenia je avalovaná zmenka.

Investičný úver

Je určený na financovanie nadobudnutia investičného majetku – hmotného i nehmotného. Jeho maximálna výška je obmedzená bonitou klienta, výškou investície a spôsobom zaistenia. Spravidla je poskytovaný ako strednodobý a dlhodobý. Väčšinou je poskytovaný ako účelový úver. K zaisteniu najčastejšie slúži nehnuteľnosť, zmenka, alebo ručenie treťou osobou.

Neúčelový úver

Ide o neúčelový podnikateľský úver zaistený nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa alebo tretej osoby. Účelom úveru je financovanie investícií, refinancovanie skôr poskytnutých úverov na podnikateľské aktivity či financovanie prevádzkového kapitálu. Výška úveru je obmedzená jeho hodnotou, bonitou klienta i výškou investície. Spravidla je poskytovaný ako strednodobý.

Pozrite sa na ďalšie produkty

Hypotekárne úvery

Hypotekárne úvery

Najlepší hypotekárny úver je možné získať iba porovnaním aktuálnej ponuky všetkých bánk a zohľadnením individuálnych možností a prianí klienta.
Leasing

Leasing

Najlepší leasing je možné získať iba porovnaním aktuálnej ponuky všetkých leasingových spoločností a zohľadnením individuálnych možností a prianí klienta.
Spotrebné úvery

Spotrebné úvery

Najlepší spotrebný úver je možné získať iba porovnaním aktuálnej ponuky všetkých bankových ústavov a zohľadnením individuálnych možností a prianí klienta.
Stavebné sporenie

Stavebné sporenie

Najlepšie stavebné sporenie je možné získať iba porovnaním aktuálnej ponuky všetkých stavebných sporiteľní a zohľadnením individuálnych možností a prianí …
Investície

Investície

Našou snahou je plniť vaše priania a očakávania, ktoré nemusia nutne súvisieť iba s klasickými bankovými produktmi.