Profil spoločnosti


Právna forma: spoločnosť s ručením obmezeným

Základný kapitál: 50 000 EUR

Limit poistenia zodpovednosti: 1 680 300 EUR

Štatutárne orgány:

  • Rastislav Tesák – konateľ spoločnosti
  • František Hanzal – konateľ spoločnosti

 

Neustále zdokonaľujeme naše služby, či už v oblasti komunikácie, rozširovania ponuky produktov, skvalitňovanie správy poistných zmlúv alebo budovania siete pobočiek. Chceme, aby v nás klienti našli silného, solídneho a spoľahlivého partnera.

Kladieme veľký dôraz na profesionálny prístup a vysokú úroveň odborných znalostí. Preto je pre nás dôležitý výber kvalitných zamestnancov a pracovníkov obchodnej siete, ich priebežné vzdelávanie a profesný rast, a rovnako tak výber obchodných partnerov. Tvoríme efektívny tím, ktorý bude vždy napĺňať najvyššiu prioritu – potrebu klienta.

 

Skupina Allrisk v číslach

 

Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť pre Informačný systém Zmluvy a pre Informačný systém Marketing.

Allrisk Slovakia Reality & Financie, s.r.o.

ASK Reality & Financie, s.r.o.

ASK Reality Bratislava, s.r.o.

ASK Reality Galanta, s.r.o.

ASK Reality Nitra, s.r.o.

ASK Reality Prievidza, s.r.o.

ASK Reality Šaľa, s.r.o.

ASK Reality, s.r.o.