Administratívno právna asistencia


Každý z nás pozná zo svojho okolia prípady nekvalitne vykonanej opravy motorového vozidla, keď servis nechce ani počuť o svojej zodpovednosti! Kto si nevystál nekonečný rad pri vybavovaní administratívnych povinností, aby sa pri okienku dozvedel, že nie je na správnej adrese! Kto vie, ako vždy správne postupovať pri spore s osobou odmietajúcou svoju zodpovednosť za škodu, ktorú jednoznačne zavinila? A kto nikdy nepocítil rozhorčenie nad nezúčastneným prístupom niektorých úradníkov pri vybavovaní jeho záležitostí? Situácií, kedy by sa každému z nás hodila pomoc profesionála, môže byť skutočne mnoho. Právnici ALLRISK SLOVAKIA ASSISTANCE poskytnú pomoc, podporu a rady pri súdnom i mimosúdnom konaní, zaistia právne zastúpenie, vyhotovenie znaleckého posudku, tlmočníka, exekútora alebo pomôžu pri zaistení a komunikácii so svedkami.

Táto služba je poskytovaná všetkým našim klientom bezplatne ku všetkým produktom poistenia právnej ochrany:

  • poistenie právnej ochrany motorových vozidiel
  • poistenie právnej ochrany domov, bytov, domácností

Obráťte sa na nás už dnes, pokiaľ máte záujem vyskúšať služby,
ktoré využíva už 60 miliónov klientov po celom svete.

TEL.: +421 948 119 990

E-MAIL: info@allriskslovakia.sk

Pozrite sa na ďalšie produkty

Nový unikátny produkt: Rodinný právnik

Nový unikátny produkt: Rodinný právnik

Vždy, keď podpisujete zmluvu, dúfate, že svojím podpisom nedávate druhej strane šancu oklamať vás.
Poistenie právnej ochrany motorových vozidiel

Poistenie právnej ochrany motorových vozidiel

Mobilita je fenoménom dnešnej doby - všetko je neustále v pohybe!
Poistenie právnej ochrany domov, bytov a domácností

Poistenie právnej ochrany domov, bytov a domácností

Jednou zo základných ľudských potrieb je potreba bezpečia a primerane zaisteného domova.
Telefonická služba právnych informácií

Telefonická služba právnych informácií

S riešením každého problému je dôležité prísť rýchle a efektívne - predovšetkým v stave núdze.
Poistenie právnej ochrany v praxi

Poistenie právnej ochrany v praxi

Príklad administratívno právnej asistencie riešenej v rámci poistenia právnej ochrany domácnosti Pánovi Pavlovi prišlo poštou od polície oznámenie o uložení …