Poistenie


“Našim cieľom je poskytovať vždy komplexné, kvalitné, rýchle a cenovo dostupné poisťovacie služby s nadštandardným klientskym komfortom, a to nie len pri dojednaní poistnej zmluvy, ale aj v priebehu trvania poistenia a hlavne v prípade vzniku poistnej udalosti.”

Máme pre vás pripravený komplexný servis v oblasti poistenia občanov, podnikateľov a právnických osôb. Naši klienti majú v rámci poistenia možnosť získať rôzne zľavy a výhody.

Sme presvedčení, že poistenie je dôležitou súčasťou nášho života a chráni nás pred dopadmi nečakaných situácií. Vzhľadom na to, že poisťovne ponúkajú množstvo poistných produktov, ktoré sa líšia poskytovanou poistnou ochranou jednotlivých poistných rizík a samozrejme aj cenou, je dôležité venovať veľkú pozornosť výberu rozsahu a formy poistenia tak, aby následky poistnej udalosti boli pre vás čo najmenšie.

Preto vám garantujeme:
  • vypracovanie návrhu na poistenie tak, aby spĺňal požiadavky na rozsah poistnej ochrany a ceny,
  • kvalitnú správu vašej poistnej zmluvy (v priebehu poistenia vás budeme informovať o prípadných zmenách a možnostiach úpravy vášho poistenia),
  • pomoc v prípade vzniku poistnej udalosti tak, aby boli chránené vaše práva.

Autopoistenie

Autopoistenie

Autopoistenie prináša výhodu spojenie povinného ručenia a havarijného poistenia na jednej poistnej zmluve s možnosťou pripoistenia ďalších nebezpečenstiev.
Poistenie majetku a zodpovednosť občanov

Poistenie majetku a zodpovednosť občanov

Poistenie nehnuteľností (rodinných/bytových domov) a stavieb Hmotný majetok je možné poistiť proti celému radu rôznych rizík, pričom poistenie kryje živelné …
Životné a úrazové poistenie

Životné a úrazové poistenie

Životné poistenie Životné poistenie by malo byť základným pilierom poistenia každého z nás.
Poistenie priemyslu a podnikateľov

Poistenie priemyslu a podnikateľov

Každodenná práca stavia pred ekonomické subjekty nové výzvy, požiadavky a problémy, s ktorými sa podnikatelia pri svojej činnosti musia potýkať a hľadať …