Poistenie právnej ochrany


“Každý z nás sa občas ocitne v situácií, keď si nevie rady, alebo si nie je istý, ako sa správne zachovať. Napríklad odtiahnutie a opravu vozidla pri nehode alebo technickej poruche obvykle zabezpečia profesionáli, ale taktiež je nutné myslieť na následné kroky, keď vodič bude musieť opakovane vysvetľovať (a mnoho krát aj dokazovať), čo sa stalo. Bude musieť absolvovať mnohé schôdzky a stretnutia, ktorých následkom môže byť nielen nepríjemný pocit nepochopenia problému zo strany úradníkov, ale veľakrát aj finančná škoda.”

Často zistíme až príliš neskoro, že sme pre vybavenie záležitosti neurobili všetko, čo bolo potrebné, alebo naopak v dobrej viere sme podnikli kroky, ktoré mali neskôr nepriaznivý vplyv na našu situáciu.

Každý z nás pozná vo svojom okolí prípady nekvalitnej opravy motorového vozidla, keď servis nechce ani počuť o svojej zodpovednosti! Kto z nás nestál niekoľko hodín v rade pri vybavovaní administratívnych povinností, aby sa pri okienku dozvedel, že nie je na správnej adrese! Kto vie, ako vždy správne postupovať pri spore s osobou, ktorá odmietla svoju zodpovednosť za škodu, ktorú jednoznačne spôsobila? A kto nikdy nebol rozhorčený nad nezúčastneným prístupom niektorých úradníkov pri vybavovaní jeho záležitostí…? Situácií, keď by sa každému z nás hodila pomoc profesionála, môže byť naozaj veľa.

Skúsenosti ukázali, že veľmi cennou pomocou je mať vlastnú profesionálnu právnu podporu, či už v tuzemsku alebo v cudzích krajinách. ALLRISK SLOVAKIA ASSISTANCE zabezpečuje v rámci poistenia právnej ochrany komplexné spektrum asistenčných služieb právneho, administratívneho a praktického charakteru ktoré vás vybavia potrebnými informáciami v celej oblasti právneho poriadku. V prípade potreby vám poskytneme profesionálnu právnu podporu spolu s úhradou súvisiacich nákladov v kauzách dotýkajúcich sa vašich práv alebo povinností:

Telefonická služba právnych informácií – právnici ALLRISK SLOVAKIA ASSISTANCE poskytnú všeobecné právne informácie a praktické rady v urgentných situáciách alebo v rámci prevencie sporov.


Administratívna asistenčná služba – právnici ALLRISK SLOVAKIA ASSISTANCE poskytnú služby odbornej pomoci pri riešení problému v oblasti vzťahov s úradmi, inštitúciami a poskytovateľmi služieb v administratívnej a právnej oblasti.

Služby právnej asistencie – právnici ALLRISK SLOVAKIA ASSISTANCE poskytnú pomoc, podporu a rady pri súdnom aj mimosúdnom konaní, zabezpečia právne zastúpenie, vyhotovenie znaleckého posudku, tlmočníka, exekútora alebo pomôžu pri zaistení a komunikácii so svedkami.

Obráťte sa na nás už dnes, pokiaľ máte záujem vyskúšať služby,
ktoré využíva 60 miliónov klientov po celom svete.

TEL.: +421 948 119 990

E-MAIL: info@allriskslovakia.sk

Nový unikátny produkt: Rodinný právnik

Nový unikátny produkt: Rodinný právnik

Vždy, keď podpisujete zmluvu, dúfate, že svojím podpisom nedávate druhej strane šancu oklamať vás.
Poistenie právnej ochrany motorových vozidiel

Poistenie právnej ochrany motorových vozidiel

Mobilita je fenoménom dnešnej doby - všetko je neustále v pohybe!
Poistenie právnej ochrany domov, bytov a domácností

Poistenie právnej ochrany domov, bytov a domácností

Jednou zo základných ľudských potrieb je potreba bezpečia a primerane zaisteného domova.
Telefonická služba právnych informácií

Telefonická služba právnych informácií

S riešením každého problému je dôležité prísť rýchle a efektívne - predovšetkým v stave núdze.
Administratívno právna asistencia

Administratívno právna asistencia

Každý z nás pozná zo svojho okolia prípady nekvalitne vykonanej opravy motorového vozidla, keď servis nechce ani počuť o svojej zodpovednosti!
Poistenie právnej ochrany v praxi

Poistenie právnej ochrany v praxi

Príklad administratívno právnej asistencie riešenej v rámci poistenia právnej ochrany domácnosti Pánovi Pavlovi prišlo poštou od polície oznámenie o uložení …