Stavebné sporenie


Najlepšie stavebné sporenie je možné získať iba porovnaním aktuálnej ponuky všetkých stavebných sporiteľní a zohľadnením individuálnych možností a prianí klienta.
Allrisk Slovakia, s.r.o. je pripravená Vám načúvať, kvalifikovane poradiť a prevziať vybavenie vami požadovaných finančných produktov za Vás.
A to všetko je zadarmo.
Preto je Allrisk Slovakia, s.r.o. tým najlepším a najjednoduchším riešením Vášho financovania.
Zavolajte nám alebo napíšte, radi sa Vám budeme venovať.

Základné pojmy:

Stavebné sporenie je forma sporenia, ktorá spája do jedného kompaktného celku sporenie a poskytnutie účelového úveru.

Stavebné sporenie je účelové sporenie, ktoré spočíva:

  • v prijímaní vkladov od účastníkov stavebného sporenia,
  • v poskytovaní úverov účastníkom stavebného sporenia,
  • v poskytovaní príspevku fyzickým osobám (štátnej podpory) účastníkom stavebného sporenia.

Účastníkom stavebného sporenia môže byť:

  • fyzická osoba,
  • právnická osoba.

Štátnu podporu môže získať:

a) občan Slovenskej republiky,
b) občan Európskej únie, ktorému bolo vydané povolenie k pobytu na území Slovenskej republiky a pridelené rodné číslo príslušným orgánom Slovenskej republiky (až po vstupe SR do EU, t.j. od 1. května 2004),
c) fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a rodným číslom prideleným príslušným orgánom Slovenskej republiky.

Pozrite sa na ďalšie produkty

Hypotekárne úvery

Hypotekárne úvery

Najlepší hypotekárny úver je možné získať iba porovnaním aktuálnej ponuky všetkých bánk a zohľadnením individuálnych možností a prianí klienta.
Leasing

Leasing

Najlepší leasing je možné získať iba porovnaním aktuálnej ponuky všetkých leasingových spoločností a zohľadnením individuálnych možností a prianí klienta.
Podnikateľské úvery

Podnikateľské úvery

Najlepší podnikateľský úver je možné získať iba porovnaním aktuálnej ponuky všetkých bankových ústavov a zohľadnením individuálnych možností a prianí klienta.
Spotrebné úvery

Spotrebné úvery

Najlepší spotrebný úver je možné získať iba porovnaním aktuálnej ponuky všetkých bankových ústavov a zohľadnením individuálnych možností a prianí klienta.
Investície

Investície

Našou snahou je plniť vaše priania a očakávania, ktoré nemusia nutne súvisieť iba s klasickými bankovými produktmi.