Poistenie právnej ochrany domov, bytov a domácností


Jednou zo základných ľudských potrieb je potreba bezpečia a primerane zaisteného domova. Ak však má byť skutočne bezpečným a príjemným miestom pre život, je nutné nebezpečenstvám predchádzať, alebo ak sa prihodí akákoľvek nepríjemná udalosť, zaistiť nápravu a uviesť veci do pôvodného stavu. Pre tieto prípady poskytujeme široké spektrum služieb v skutočne krízových situáciách v rámci poistenia domácnosti tak, aby sa predstava pokojného a bezpečného domova nestala len frázou.

Skúsenosť ukázala, že veľmi hodnotnou pomocou je mať vlastnú profesionálnu právnu podporu, či už doma alebo v zahraničí. ALLRISK SLOVAKIA ASSISTANCE zaisťuje v rámci poistenia právnej ochrany komplexné spektrum asistenčných služieb právneho, administratívneho a praktického charakteru, ktoré Vás vybavia potrebnými informáciami v celej oblasti právneho poriadku. V prípade potreby Vám poskytne profesionálnu právnu podporu spolu s úhradou nákladov s tým spojených v situáciách, ktoré sa dotýkajú Vašich práv alebo povinností:

Non-stop služby pre:

 • byty
 • domy
 • rekreačné domy alebo byty
 • prevádzkarne
 • praxe
 • verejné zariadenia

Základný rozsah služieb domácej asistencie

Technické služby

 • 24hodinové služby v prípade havárie v domácnosti, zabuchnutia dverí či straty kľúčov
 • zaistenie požadovaných prác zo siete preverených dodávateľov
  (inštalatéri/plynári/opravári televízorov/sklenári/elektrikári/pokrývači, atď.)
 • opravy poškodených rozvodov médií a upratanie budovy
 • bezpečnostné služby

Služby v prípade neobývateľnej domácnosti

 • zaistenie náhradného ubytovania
 • prevoz do miesta náhradného ubytovania
 • dočasné uskladnenie a prevoz nábytku/hnuteľných vecí
 • dohľad na deti, doprovod detí domov k príbuzným

Služby v prípade ochorenia člena domácnosti

 • zaistenie prevozu z nemocničného zariadenia
 • zaistenie prevozu osôb určených pre stráženie detí
 • organizačné zabezpečenie ďalších služieb

Služby spojené s domácimi miláčikmi

 • starostlivosť o domáce zvieratá
 • hľadanie a záchrana stratených zvierat
 • zabezpečenie pohrebu/kremácie domácich zvierat
 • organizácia návštev veterinára

Predmet poistenia právnej ochrany

 • spory o náhradu škody
 • spotrebiteľské spory
 • spory zo zmlúv o úvere
 • spory s dodávateľmi služieb
 • spory týkajúce sa vlastníctva hnuteľnej veci
 • pracovnoprávne spory
 • trestné alebo správne konanie súvisiace s riadením osobného motorového vozidla
 • spory o náhradu škody na motorovom vozidle
 • priestupkové a trestné konanie
 • spory súvisiace s kúpou bytu alebo domu
 • susedské spory
 • nájomné spory
 • spory z poistenia nehnuteľnosti
 • správne konanie

Obráťte sa na nás už dnes, pokiaľ máte záujem vyskúšať služby,
ktoré využíva už 60 miliónov klientov po celom svete
.

TEL.: +421 948 119 990
E-MAIL: info@allriskslovakia.sk

Pozrite sa na ďalšie produkty

Nový unikátny produkt: Rodinný právnik

Nový unikátny produkt: Rodinný právnik

Vždy, keď podpisujete zmluvu, dúfate, že svojím podpisom nedávate druhej strane šancu oklamať vás.
Poistenie právnej ochrany motorových vozidiel

Poistenie právnej ochrany motorových vozidiel

Mobilita je fenoménom dnešnej doby - všetko je neustále v pohybe!
Telefonická služba právnych informácií

Telefonická služba právnych informácií

S riešením každého problému je dôležité prísť rýchle a efektívne - predovšetkým v stave núdze.
Administratívno právna asistencia

Administratívno právna asistencia

Každý z nás pozná zo svojho okolia prípady nekvalitne vykonanej opravy motorového vozidla, keď servis nechce ani počuť o svojej zodpovednosti!
Poistenie právnej ochrany v praxi

Poistenie právnej ochrany v praxi

Príklad administratívno právnej asistencie riešenej v rámci poistenia právnej ochrany domácnosti Pánovi Pavlovi prišlo poštou od polície oznámenie o uložení …