Poistenie právnej ochrany motorových vozidiel


Mobilita je fenoménom dnešnej doby – všetko je neustále v pohybe! Pravú hodnotu Asistencie vozidiel skutočne oceníte len vtedy, ak zistíte, že je Vaša mobilita do určitej miery obmedzená.

Skúsenosť ukázala, že veľmi hodnotnou pomocou je mať vlastnú profesionálnu právnu podporu, či už v doma alebo v zahraničí. ALLRISK SLOVAKIA ASSISTANCE zaisťuje v rámci poistenia právnej ochrany komplexné spektrum asistenčných služieb právneho, administratívneho a praktického charakteru. Tie Vás vybavia potrebnými informáciami v celej oblasti právneho poriadku a v prípade potreby Vám poskytnú profesionálnu právnu podporu spolu s úhradou nákladov s tým spojených v situáciách, ktoré sa dotýkajú Vašich práv alebo povinností:

Asistencia vozidiel: Doma alebo v pohybe

Keď ste v pohybe a nehoda alebo len vybitá batéria Vás donúti zastaviť, môže byť nesmierne dôležité byť schopný kontaktovať niekoho, kto môže problém vyriešiť rýchlo a bez zbytočnej byrokracie.

Služby sú poskytované pre:

 • autá (vrátane prívesov)
 • kamióny
 • motocykle a bicykle
 • autobusy
 • dodávky a nákladne autá
 • karavany a obytné prívesy

Základný rozsah služieb asistencie vozidiel

 • oprava, odťah a zabezpečenie vozidla
 • opravy na mieste
 • následná preprava a navrátenie vozidla do vlasti
 • zaslanie náhradných dielov
 • náhradné vozidlo
 • pomoc v prípade straty kľúčov
 • aktívna podpora v prípade nehody
 • asistencia pri registrácii importovaných vozidiel
 • príprava hodnotiacej správy
 • právna asistencia v prípade nehody v zahraničí
 • asistencia ku medzinárodnému poisteniu vozidiel (zelená karta)
 • pokračovanie v ceste alebo preprava vodiča a pasažierov s batožinou späť do ich destinácie (vlak, taxi, lietadlo, prenajaté auto)
 • zaistenie náhradného vozidla alebo plavidla
 • ubytovanie v hoteli alebo byte
 • právna asistencia v zahraničí (zaistenie kaucie, právnika či prekladateľa)
 • organizácia vyzdvihnutia opraveného vozidla
 • predanie naliehavých odkazov

Predmet poistenia právnej ochrany

 • správne konanie po dopravnej nehode vozidla
 • trestné konanie po dopravnej nehode vozidla
 • trestné alebo správne konanie súvisiace s prevádzkou vozidla
 • škoda na vozidle – nárok na náhradu škody
 • spor z iného poistenia vozidla
 • oprava vozidla – spor so servisom
 • stanica technickej kontroly – spor v súvislosti s kontrolou vozidla
 • parkovacie miesto, parkovacie státie, garáž vozidla – spor
 • spor z iných zmluvných a záväzkových vzťahov súvisiacich s vozidlom

Obráťte sa na nás už dnes, pokiaľ máte záujem vyskúšať služby,
ktoré využíva už 60 miliónov klientov po celom svete.

TEL.: +421 948 119 990

E-MAIL: info@allriskslovakia.sk

Pozrite sa na ďalšie produkty

Nový unikátny produkt: Rodinný právnik

Nový unikátny produkt: Rodinný právnik

Vždy, keď podpisujete zmluvu, dúfate, že svojím podpisom nedávate druhej strane šancu oklamať vás.
Poistenie právnej ochrany domov, bytov a domácností

Poistenie právnej ochrany domov, bytov a domácností

Jednou zo základných ľudských potrieb je potreba bezpečia a primerane zaisteného domova.
Telefonická služba právnych informácií

Telefonická služba právnych informácií

S riešením každého problému je dôležité prísť rýchle a efektívne - predovšetkým v stave núdze.
Administratívno právna asistencia

Administratívno právna asistencia

Každý z nás pozná zo svojho okolia prípady nekvalitne vykonanej opravy motorového vozidla, keď servis nechce ani počuť o svojej zodpovednosti!
Poistenie právnej ochrany v praxi

Poistenie právnej ochrany v praxi

Príklad administratívno právnej asistencie riešenej v rámci poistenia právnej ochrany domácnosti Pánovi Pavlovi prišlo poštou od polície oznámenie o uložení …