Telefonická služba právnych informácií


S riešením každého problému je dôležité prísť rýchle a efektívne – predovšetkým v stave núdze. Naši pracovníci sa zodpovedne zaoberajú každým hovorom, bez ohľadu na jeho povahu.
Žiadosť klienta je u nás preto vždy vyriešená na jedno zavolanie. Pri riešení požiadaviek klientov nedochádza ku situáciám, kedy pracovníci strediska riešenia problémov predajú informáciu o inom telefónnom čísle, na ktoré sa má klient obrátiť.
Sme presvedčení, že asistovať klientovi je dokonca väčším prínosom, než keď mu je poskytnuté schematické riešenie. Môže sa tak presvedčiť, že organizácia je skutočne ústretová a orientovaná na zákazníka. To je dôležitejšie, než keby bol obslúžený štandardne, len mechanicky. Skutočným cieľom celého procesu je, aby si odniesol pozitívny dojem zo svojho vzťahu s organizáciou, čo môže ovplyvniť riešenie akéhokoľvek ďalšieho prípadu.

Táto služba je poskytovaná všetkým našim klientom zadarmo ku všetkým produktom
poistenie právnej ochrany.

  • poistenie právnej ochrany motorových vozidiel
  • poistenie právnej ochrany domov, bytov, domácností

Obráťte sa na nás už dnes, pokiaľ máte záujem vyskúšať služby,
ktoré využíva už 60 miliónov klientov po celom svete.

TEL.: +421 948 119 990

E-MAIL: info@allriskslovakia.sk

Pozrite sa na ďalšie produkty

Nový unikátny produkt: Rodinný právnik

Nový unikátny produkt: Rodinný právnik

Vždy, keď podpisujete zmluvu, dúfate, že svojím podpisom nedávate druhej strane šancu oklamať vás.
Poistenie právnej ochrany motorových vozidiel

Poistenie právnej ochrany motorových vozidiel

Mobilita je fenoménom dnešnej doby - všetko je neustále v pohybe!
Poistenie právnej ochrany domov, bytov a domácností

Poistenie právnej ochrany domov, bytov a domácností

Jednou zo základných ľudských potrieb je potreba bezpečia a primerane zaisteného domova.
Administratívno právna asistencia

Administratívno právna asistencia

Každý z nás pozná zo svojho okolia prípady nekvalitne vykonanej opravy motorového vozidla, keď servis nechce ani počuť o svojej zodpovednosti!
Poistenie právnej ochrany v praxi

Poistenie právnej ochrany v praxi

Príklad administratívno právnej asistencie riešenej v rámci poistenia právnej ochrany domácnosti Pánovi Pavlovi prišlo poštou od polície oznámenie o uložení …